O nás

Aktivita s Ježišom na cestách

03.10.2014 00:00
Tretí októbrový deň slávil o. Patrik prvú sv. liturgiu, na ktorej sa deti mohli zapojiť do aktivity S Ježišom na cestách. Deti dostali preukazy, do ktorých zbierali body za účasť na svätej liturgii, či na nejakej inej pobožnosti. 
Celý článok

Farskéá opekačka

21.09.2014 00:00
21. septembra otec Patrik s manželkou zorganizovali uvítaciu opekačku pre našu farnosť v altánku CVČ v Juskovej Voli. Asi 50 farníkov prišlo stráviť tento nádherný čas pri ohníku, hre i speve spolu so svojím novým správcom farnosti a jeho manželkou.
Celý článok

Púť do Ľutiny

17.08.2014 00:00
17. júla sme putovali do Ľutiny na Archieparchálnu odpustovú slávnosť. Nasýtenie zástupov Božím slovom a Eucharistiou priniesla predovšetkým archijerejská svätá liturgia na ľutinskej hore, ktorou slávnosť vyvrcholila. Pri oltári boli dvaja arcibiskupi metropoliti a ďalší siedmi biskupi, medzi nimi...
Celý článok

Púť mladých do Ľutiny

05.08.2014 00:00
Spolu s deviatimi mladými našej farnosti sme sa 5. septembra vybrali na Púť mladých do Ľutiny. V piatkovom programe sa na svätej liturgii prihovoril o. Patrik Maľarčík, duchovný správca CVČ v Juskovej Voli, ktorý je zároveň aj správcom našej farnosti. Svätú liturgiu sprevádzala...
Celý článok

Púť do Litmanovej

02.08.2014 00:00
V sobotu 2. júla sa naša farnosť vydala na púť do Litmanovej. Cestou na mariánsku horu sme sa pomodlili krížovú cestu.  Domov sme sa všetci naplnení svätým duchom vrátili povzbudení a upevnení v spoločenstve miestnej cirkvi.
Celý článok

Uvedenie o. Patrika Maľarčíka do farnosti

15.07.2014 00:00
15. júla 2014 o. protopresbyter Mgr. Peter Gavaľa uviedol do našej farnosti nového správcu farnosti o. Patrika Maľarčíka, ktorý pôsobil ako kaplán v Ľutine. Povzbudil všetkých prítomných k vzájomnej spolupráci a modlitbe kňaza za ľud a ľudí za kňaza. Novému správcovi vyprosoval...
Celý článok
<< 1 | 2