02. – 08.11.2015

03.11.2015 16:44

Bohoslužobný program

02.11.-08.11. 2015

 

 

Pondelok

 

16:30

 

Svätá liturgia

+ všetkých zosnulých

panychída

 

Utorok

 

16:30

 

Svätá liturgia

+ Juraj, Anna, Mária Frajkoroví

 

futbalový krúžok 19.30 OÚ

 

 

Streda

 

 

15:30

16:30

 

gitarová škola

 Svätá liturgia

+Michal, Anna, Michal, Anna, s. Bazilia

 

 

Štvrtok

 

16:30

   Svätá liturgia

+ Peter Babej

 

 

Piatok

16.00

16:30

sv. ruženec s deťmi

Detská Svätá liturgia

*ZBP ruženc. spol.

 

 

Sobota

 

08.00

   Svätá liturgia

+ Michal, Mária Nemcoví

 

 

 

Nedeľa

 

08:00

 

24. nedeľa po Päťdesiatnici

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi

zbierka: Podporný fond

Oznamy: