04.04. - 10. 04. 2016, 11.04. - 18.04.2016

11.04.2016 15:03

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

04.04.

 Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley.

18.00

 

Utorok

05.04.

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci

18.00

+Štefan, Anna Iľkoví

Akatist požehnania rodín

Streda

06.04.

Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

17.00

18.00

gitar.  škola v CVČ

*ZBP rod. Lukačinová

Štvrtok

07.04.

Prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup

18.00

 

* ZBP Anna s rod.

Piatok

08.04.

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés a spoločníci

zdržanlivosť od mäsa

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

+ Michal Ferko

Sobota

09.04.

Svätý mučeník Eupsychos

 

 

Nedeľa

10.04.

Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách

 hl.2

10.00

15.00

* veriaci,

večiereň

Pondelok

11.04.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup Pergama

18.00

*ZBP Bohuznáma rod.

Utorok

12.04.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup

18.00

+ Júlia Sisáková

Akatist požehnania rodín

Streda

13.04.

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníc

17.00

18.00

gitarová škola

+ Štefan,Mária

Štvrtok

14.04.

Svätý Martin vyznávač, rímsky pápež

 

 

Piatok

15.04.

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

zdržanlivosť od mäsa

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

+ Ľudmila Peštová

Sobota

16.04.

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

 

 

Nedeľa

17.04.

Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom

hl.3

10.00

15.00

 

* veriaci

večiereň