08.02.2016 - 14.02.2016, 15.02.2016 - 21.02.2016

07.02.2016 15:21

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

08.02.

 Svätý veľkomučeník Teodor Stratilát

prísny pôst

17.00

+ Alžbeta, Ján, Jozef, Anna Ferkoví

Utorok

09.02.

Svätý mučeník Nikefor.

17.00

* Ján, Mária Ďurikoví

nácvik spevu

Streda

10.02.

Svätý mučeník Charalampés

zdržanlivosť od mäsa

17.00

služba VPD

+ Michal Ferko

Štvrtok

11.02.

Svätý mučeník Blažej, sebastejský biskup

17.00

 

+ Michal, Anna Ďurikoví

Futbal 18.30 pri OÚ

Piatok

12.02.

Svätý Meletios

zdržanlivosť od mäsa,

posvätenie kolyvy

16.30

17.00

krížová cesta s deťmi

služba VPD

* Stanislav

Sobota

13.02

Prvá pôstna sobota – pamiatka na div

kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón

 

 

Nedeľa

14.02

Prvá pôstna nedeľa – nedeľa

Ortodoxie, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty

svätých a úctyhodných ikon

10.00

 

 

 

15.00

* veriaci,

 Zbierka na charitu

stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

večiereň

Pondelok

15.02.

Svätý apoštol Onezim

17.00

* Milada

Utorok

16.02.

Svätí mučeníci Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci

 

 

Streda

17.02.

Svätý veľkomučeník Teodor Tyron

zdržanlivosť od mäsa

17.00

služba VPD

+ Jozef,  panychída

Štvrtok

18.02.

Svätý otec Lev, rímsky pápež

17.00

+ Anna, Demeter, Mária Lukačinoví

Piatok

19.02.

Svätý apoštol Archippos

zdržanlivosť od mäsa

16.30

17.00

krížová cesta

služba VPD

+ Michal, Mária Nemcoví

Sobota

20.02.

Druhá zádušná sobota

Svätý hieromučeník Hippolyt

08.00

 

+ zosnulí, panychída

Nedeľa

21.02.

Druhá pôstna nedeľa. Prepodobný otec Timotej zo Symbolov.

10.00

15.00

* veriaci

večiereň