09. – 15.11.2015

07.11.2015 20:17

Bohoslužobný program                    09.11.-15.11. 2015

 

 

Pondelok

 

16:30

 

Svätá liturgia

+ Magdaléna Ivanová

Akatist požehnania rodín

 

Utorok

 

16:30

 

Svätá liturgia

+ Michal Ferko

 

futbalový krúžok 19.30 OÚ

 

 

Streda

 

 

15:30

16:30

 

gitarová škola pre začiatočníkov

 Svätá liturgia

+ Juraj Maximovič

panychída

 

 

Štvrtok

 

16:30

   Svätá liturgia

+ Štefan, Mária Andrejcoví

Nácvik spevov Molebenu pred narodením Ježiša

 

 

Piatok

16.00

16:30

sv. ruženec s deťmi

Detská Svätá liturgia

+ Jozef

 

Sobota

 

 

 

 

Nedeľa

 

10:00

 

25. nedeľa po Päťdesiatnici

Svätá liturgia

Oznamy:    Z technických príčin a pre lepšiu prehľadnosť bola včera spustená nová stránka našej farnosti. Nájdete tam program, fotografie a ďalšie zaujímavé veci. Jej adresa je: https://grkatjuskovavola-sk.webnode.sk/

- Ponuka objednania časopisu Slovo do termínu  16. november 2015. Do tohto dátumu je cena pri hromadnom farskom odbere (11 a viac ks) – 13 €. Pri jednotlivcoch a nízkom hromadnom odbere (1 až 10 ks) – 16 €. Po tomto termíne je cena jednotná pre všetkých (už bez zľavy) v sume – 17 €.. Tohto roku pribudne aj novinka v podobe objednania si elektronickej verzie SLOVA v cene  – 8 € na celý rok. Je to vhodný darček aj na Vianoce v podobe predplatného. Záujemcovia nahláste sa v sakristii!