11.1-17.2016, 18.-24.01.2016

11.01.2016 17:33

Liturgický program 11.01.- 17.01.2016,18.-24.01.2016 

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

11.01.

 Prepodobný otec Teodóz,

 

 

Utorok

12.01.

Svätá mučenica Tatiana.

17.00

+ Mária, Michal Ďurikoví

futbal o 19.10 při OU

Streda

13.01.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik.

17.00

 

+ Michal  Ferko

gitarová škola po liturgii

Štvrtok

14.01.

(Prepodobní ot-

covia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita.

17.00

 

+ Juraj, Ján Maximovič

 

Piatok

15.01.

Prepodobní ot-

covia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

16.30

17.00

sv. ruženec s deťmi

+ Jozef

eucharistická adorácia

Sobota

16.01

Poklona úctyhodným reťaziam svätého

a všechválneho apoštola Petra.

 

 

Nedeľa

17.01

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi.

Náš prepodobný otec Anton Veľký.

10.00

* veriaci

Pondelok

18.01.

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrij-

skí arcibiskupi.

17.00

+ Ján Maria Lukačinoví

panychída

Utorok

19.01.

Prepodobný otec Makarios Egyptský.

17.00

19.00

* Elena a Ján

(40r. manželstva)

futbal pri Oú 19.10

Streda

20.01.

Náš prepodobný

a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.

17.00

Sv. liturgia

gitarová škola po liturgii

Štvrtok

21.01.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač.

Svätý mučeník Neofyt.

17.00

+ Ján, Mária Lukačinoví

Piatok

22.01.

Svätý apoštol Timotej.

16.30

17.00

sv. ruženec s deťmi

+ Michal, Pavol Hricoví

Sobota

23.01.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup.

 

 

Nedeľa

24.01

Nedeľa o márnotratnom

synovi.

10.00

* veriaci

zbierka GTF + cirkevné školy.