14.12. - 20.12.2015

12.12.2015 23:28

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

14.12.

Sv. mučeníci Tyrsos, Leukios,

Filemon, Apollónios a Kallinik.

17.00

*  Jozef

Akatist požehnania rodín,

stretko s deťmi

Utorok

15.12.

Sv.  hieromučeník Eleuterios;

17.00

19.10

+ Ján Iľko

futbal pri Oú

Streda

16.12.

Sv. prorok Aggeus

17.00

 

+ Mária Hricová

Moleben pred narodením Ježiša Krista

stretko s deťmi - Vianoce

Štvrtok

17.12.

Sv. prorok Daniel; Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

17.00

 

+ Jozef

Moleben pred narodením Ježiša Krista

Piatok

18.12.

Sv. mučeník Sebastián a

jeho spoločníci

 

18:00

Vianočná spoveď, po skončení sv. liturgia

+ Júlia

Sobota

19.12

Sv. mučeník Bonifác

 

 

Nedeľa

20.12

Nedeľa svätých Otcov

 

10.00

* veriaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farské oznamy

·        Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať za všetky milodary v podobe šiat, hračiek a sladkostí pre ukrajinské deti.

·        Upratovanie a príprava chrámu bude 23.12. o 14.00, všetkých z hĺbky srdca pozývame sa zapojiť do tejto našej rodinnej akcie.

·        Aj tento rok navštívia naše príbytky koledníci.  O tom, kedy to bude, sa ešte dozviete J

·        Naša Farská zbierka v mesiaci december bude počas sviatkov pri jasličkách. Vopred ďakujeme za vaše milodary.

·        2.-5.01.2016 bude detský tábor pre deti vo veku 11.-14 rokov v CVČ. Cena pre členov je 20 eur a pre nečlenov 25 eur. Prihláste sa na www.skolacentrum@centrum.sk