18.04. - 24. 04. 2016, 25.04. - 01.05.2016

17.04.2016 17:18

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

18.04.

  Prepodobný Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu

 

 

Utorok

19.04.

Prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

18.00

+František, Alžbeta, Mária

Streda

20.04.

Polovica Päťdesiatnice

18.00

*ZBP Kamilka (narodeniny)

Štvrtok

21.04.

Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy

18.00

 

* ZBP Jozef, Božena, Daniel (narodeniny) Akatist požehnania rodín

Piatok

22.04.

Prepodobný otec Teodor Sykeónsky

zdržanlivosť od mäsa

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

+ Anna popovičová

detský zborik

Sobota

23.04.

Svätý veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj

08.00

 

Nedeľa

24.04.

Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke hl.4

10.00

15.00

* veriaci,

večiereň

Pondelok

25.04.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

18.00

+ Juraj Maximovič (panychída)

 

Utorok

26.04.

Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup

18.00

* Ján s rod., Peter s manželkou

 

Streda

27.04.

Zakončenie prepolovenija

18.00

* ZBP Ján Tkáč

Štvrtok

28.04.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

18.00

+ rod. Belejová Akatist požehnania rodín

Piatok

29.04.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. zdržanlivosť od mäsa

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

+ Ľudmila Peštová

Sobota

30.04.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

 

Turistický deň Čičva-Vyšný Kazimír

Nedeľa

01.05.

Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom hl.3

10.00

15.00

 

* veriaci

večiereň