21.12.-27.12.2015

12.12.2015 23:30

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

21.12.

 Svätá mučenica Juliána

17.00

* Jozef

Moleben pred narodením Ježiša Krista

stretko s deťmi

Utorok

22.12.

Svätá veľkomučenica Anastázia

17.00

 

+ Michal Hric

Moleben pred narodením Ježiša Krista

Streda

23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

09.00

 

 

14.00

+ Ján, Mária

panychída

Moleben pred narodením Ježiša Krista

Vianočné upratovanie

Štvrtok

24.12.

Predvečer narodenia Pána

Svätá prepodobná        mučenica Eugénia zdržanlivosť od mäsa s pôstom

9.00

14.30

 

22.00

 

Kráľovské hodinky     

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Veľké povečerie s lítiou

Piatok

25.12.

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok

voľnica

 

10.00

*veriaci, myrovanie

Sobota

26.12

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

prikázaný sviatok

 

 

10.00

15.00

*veriaci

Vianočný program v CVČ + prekvapenie

Nedeľa

27.12

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ

Svätý apoštol, prvomučeník Štefan

10.00

* veriaci