25.01. - 31.201.2016, 01.02.- 07.02.2016

24.01.2016 10:54

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

25.01.

 Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

 

 

Utorok

26.01.

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

17.00

* Bohuznáma rod.

nácvik spevu

Streda

27.01.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho

17.00

 

* Stanislav

gitarová škola po liturgii

Štvrtok

28.01.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky

17.00

 

+ Ján, Oľga, Pavol, Helena

Futbal 18.30 pri OÚ

Piatok

29.01.

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

16.30

17.00

sv. ruženec s deťmi

+ Jozef, Božena, Pavol, Mária Olexoví

voľnica

Sobota

30.01

Prvá zádušná sobota

Svätý hieromučeník Hippolyt

08.00

+ zosnulí

Nedeľa

31.01

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

08.00

15.00

* veriaci

večiereň

Pondelok

01.02.

Svätý mučeník Tryfón

16.00

17.00

Sv. spoveď

* Jozef (85 r.)

veľká večiereň

Utorok

02.02.

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

17.00

 

* Sv. liturgia

požehnanie sviec, myrovanie

Streda

03.02.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

 

 

Štvrtok

04.02.

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský

17.00

+ Juraj Maximovič

panychída

Piatok

05.02.

Svätá mučenica Agáta

16.00

16.30

17.00

sv. spoveď

sv. ruženec s deťmi

* ruženc. spol.

Sobota

06.02.

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup

08.00

11.00

* Tobiáš

iniciačné sviatosti

Nedeľa

07.02.

SYROPÔSTNA NEDEĽA

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

10.00

* veriaci

obrad uvedenia do cirkvi

 

Farské oznamy

                     V dňoch od 1.-5.2.2015 sa uskutočnia Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale v Michalovciach. Hracie dni budú 2. a 4.2.2016. Všetci ste srdečne pozvaní. Podrobné informácie o zápasoch a dianí ME nájdete na stránke https://futsal.grkatke.sk/