28.03. - 03.04. 2016

24.03.2016 08:48

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

28.03.

 Svetlý pondelok

10.00

* veriaci

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho sprievod okolo chrámu

Utorok

29.03.

Svetlý utorok

16.00

17.00

 

Gitarová škola v CVČ

* Jozef (40 r.)

 

Streda

30.03.

Svetlá streda

17.00

 

* Bohuznáma

 

Štvrtok

31.03.

Svetlý štvrtok

17.00

 

* Jozef (narodeniny)

 

Piatok

01.04.

Svetlý  piatok

voľnica

 

16.30

17.00

Sv. ruženec s deťmi

Detská sv. liturgia

*ruženc. Spol.

Sobota

02.04.

Svetlá sobota

 

 

 

 

Nedeľa

03.04.

DRUHÁ NEDEĽA PO PASCHE

 O TOMÁŠOVI

 

08.30

* veriaci