28.12. - 3.1.2016, 4.1. - 10.1.2016

27.12.2015 17:11

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

28.12.

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

17.00

* Jozef a Agnesa s rod.

 

Utorok

29.12.

Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme, aby zabil Krista

 

Sv. liturgia nebude

Streda

30.12.

Svätá mučenica Anýzia

17.00

Sv. liturgia

 

Štvrtok

31.12.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska

16.00

23.30

 

Ďakovná sv. liturgia

Ďakovný akatist

Piatok

1.1.

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

prikázaný sviatok

voľnica

10.00

*  veriaci

Sobota

2.1.

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

 

Sv. liturgia nebude

Nedeľa

3.1.

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM

10.00

* veriaci

 

Pondelok

4.1.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

17.00

+ Juraj Maximovič panychída

Utorok

5.1.

Predvečer Bohozjavenia

Svätí mučeníci Teopempt a Teónas

prísny pôst

16.00

 

Večiereň s lturgiou Bazila Veľkého a posvätením vody

Streda

6.1.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok

10.00

 

13.00

*  veriaci

myrovanie

svätenie domov

Štvrtok

7.1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

17.00

+ Michal Ferko

 

Piatok

8.1.

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita

16.00

17.00

Sv. spoveď

* ruženc. Spol.

Eucharistická adorácia

Sobota

9.1.

Svätý mučeník Polyeukt

 

Sv. liturgia nebude

Nedeľa

10.1.

NEDEĽA PO OSVIETENÍ - O ZACHEJOVI

10.00

 

* veriaci

 

Farské oznamy

·         Z hĺbky srdca ďakujeme za vaše milodary pri jasličkách, za stromčeky, upratovanie, koledovanie a taktiež všetkým účinkujúcim na vianočnom programe a tým, ktorí pripravili spoločné posedenie i jedlo v CVČ. Nech Pán Boh požehná vaše dobré úmysly  a diela a daruje Vám svoje milosti!

·         Súťaž Priprav sa na sviatky a vyzdob betlehemskú hviezdu vyhlásime v nedeľu 3.1.2016. Kto má doma ešte nejaké úlohy nech prinesie do sakristie.

·         V sakristii chrámu si môžete stále zakúpiť kalendáre na rok 2016 (1 euro a 1,50 eur) a CD vianočných kolied (5 eur)

·         31.12.2015 Vás srdečne pozývame na ďakovnú sv. liturgiu o 16.00 a potom večer o 23.30 na ďakovný akatist. Po skončení sa presunieme k obecnému úradu na spoločné stretnutie.

·         Týždeň od 4.1-10.1.2016 bude prvopiatkový, spovedať budem v piatok 8.1. hodinu pred sv. liturgiou a ráno navštívim chorých našej farnosti. Kto nebude mať ťažký hriech platí mu predvianočná sv. spoveď.

·         V stredu 6.01.2015 o 13.00 budeme chodiť svätiť domy a v tento deň tak ako minulý rok budeme vďační za vaše milodary v podobe tkzv. cirkevných poplatkov. Odporúčaná suma bola pre rodinu 20 eur a kto žije sám 10 eur. Chceme Vás však pozvať k slobode v milodaroch a tak kto koľko môže, nech prispeje. Nech Vám Pán vynahradí svojimi milosťami a požehnaním za vašu štedrosť!