30.11. - 6.12.2015, 7.12. - 13.12. 2015

28.11.2015 22:39

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

30.11.

 Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

17.00

Sv. liturgia

Akatist požehnania rodín, nácvik spevu

stretko s deťmi

Utorok

1.12.

Svätý prorok Nahum

17.00

19.10

+ Pavol Olexa

futbal pri Oú

Streda

2.12.

Svätý prorok Habakuk

17.00

 

+ Helena, Michal

Moleben k Presvätej Bohorodičke

Štvrtok

3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

17.00

 

Sv. liturgia

nácvik spevu

Piatok

4.12.

Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský

17.00

*  Ružencové  spol.

Eucharistická adorácia

gitarová škola + zborík

Sobota

5.12

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

17.00

* Sv. liturgia

Návšteva sv. Mikuláša

Nedeľa

6.12

NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Mikuláš Divotvorca

10.00

* veriaci

 

Pondelok

7.12.

Svätý Ambróz, milánsky biskup

17.00

+ Mária, Pavol

Veľká večiereň s lítiou

Utorok

8.12.

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou

prikázaný sviatok

17.00

 

19.10

*veriaci, myrovanie - farská zbierka

futbal pri Oú

Streda

9.12.

Prepodobný otec Patapios

17.00

+ Juraj Maximovič

Panychída

stretko s deťmi

Štvrtok

10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogénes a Eugraf

17.00

+ Michal Ferko

nácvik spevu

Piatok

11.12.

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

17.00

+ Helena, Ambróz Hudakoví

gitarová škola + zborík

Sobota

12.12.

Prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimitunský biskup

 

 

Nedeľa

13.12

NEDEĽA 29. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Nedeľa svätých Praotcov

08.00

* veriaci

 

Farské oznamy

·         V pondelok 30.11.2015 po svätej liturgii pozývame všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť do vianočného programu na stretko.

·         Týždeň od 30.11 - 6.12.2015  je prvopiatkový, spoveď bude každý deň pol hodiny a v piatok hodinu pred svätou liturgiou.

·         Vianočná spoveď bude u nás 18.12.2015 od 18.00 do 19.00.

·         V sobotu 5.12.2015 po svätej liturgii k nám príde svätý Mikuláš. Pozývame všetkých k zbierke šiat, hračiek  a sladkostí pre ukrajinské deti, ktoré im od nás odovzdá.

·         Od 1.12.2015 sa Vaša rodina môže zapojiť do aktivity Priprav sa na vianočné sviatky. Počas 24 dní, každý deň na každej svätej liturgii môže člen rodiny získať dielik vianočnej hviezdy s odvolávkou na text Svätého písma. Pôdorysy s nalepenými dielikmi na prednej strane a napísanými citátmi na strane zadnej, bude potrebné doniesť 24.12.2015 do pripravenej škatuľky pri jasličkách. Najúspešnejší neprídu o svoju odmenu.

·         Srdečne vás pozývame na otvorenie Roka milosrdenstva, ktorý je vyhlásený Sv. Otcom Františkom od 08.12.2015 - 20.11.2016. Otvorenie roka bude v prešovskej archieparchii v katedrále sv. Jána Krstiteľa v nedeľu, 13.12.2015 o 10.00. V súvislosti s týmto rokom dáva pápež František mimoriadne dovolenie všetkým kňazom udeliť rozhrešenie od hriechu abortu pre tých, ktorí sa ho dopustili a so skrúšeným srdcom prosia o odpustenie.

·         Vladyka Ján Babjak SJ ustanovuje v Prešovskej archieparchii nasledujúce chrámy za miesta, v ktorých veriaci môžu získať plnomocné odpustky počas Roku milosrdenstva: Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, Bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej, Chrám Božej Múdrosti vo Svidníku, Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade, Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom a Monastiersky chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Krásnom Brode.