Blahoprianie otcov biskupov k Vianociam a Novému roku

27.12.2015 17:58

Drahí bratia a sestry!

Zo srdca vám želáme radostné a požehnané prežívanie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2016.

V tento deň, keď Spasiteľ v podobe Dieťaťa neváha vstúpiť do našich rodín, ho spoločne prosme, aby sa dotkol sŕdc všetkých nás, aby sme ho mohli hlbšie spoznávať a žiť v Jeho prítomnosti.

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, ktorý sme začali sláviť 8. decembra, nech vás Pán obzvlášť posilňuje svojimi milosťami, naplní hlbokým pokojom a sprevádza svojím požehnaním.

 

Christos raždajetsja! Slavite Jeho!

 

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita

Mons. Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup

 

 

Zdroj: https://grkatpo.sk/