Deň úcty k starším

19.10.2014 00:00

19. okóber sa do histórie našej farnosti zapísal ako deň úcty k starším. Spoločne sme sa s našimi staršími stretli v CVČ v Juskovej Voli, kde sme o 14.00 otvorili tento deň Molebenom k Presvätej Bohorodičke pri ktorom sa prihovoril aj o. Patrik Maľarčík, správca našej farnosti. Po modlitbe sme sa všetci presunuli do jedálne kde nás na úvod privítal pán starosta svoji príhovorom a pozval k slávnostnému stolu. Nechýbala zábava, hudba  spev miestnych kultúrnych folklórnych spoločenstiev Juskovčanky a Lomnička.