Farskéá opekačka

21.09.2014 00:00

21. septembra otec Patrik s manželkou zorganizovali uvítaciu opekačku pre našu farnosť v altánku CVČ v Juskovej Voli. Asi 50 farníkov prišlo stráviť tento nádherný čas pri ohníku, hre i speve spolu so svojím novým správcom farnosti a jeho manželkou.