Jasličková pobožnosť 2015

27.12.2015 17:12

V sobotu, 26.12.2015 na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke sa v priestoroch kaplnky CVČ GMC Bárka konala jasličková pobožnosť našej farnosti. Vyše 40 účastníkov a 100 farníkov prišlo spoločne osláviť narodenie Ježiša Krista, Svetla, ktoré prišlo na tento svet, aby nás voviedlo zo smrti do života. V programe jasličkovej pobožnosti stáli vedľa seba všetky vekove kategórie, od tých najmenších až po tých mladých duchom. Pobožnosť mala charakter muzikálu, ktorý v rozpätí približne 70 minút predstavil príbeh mladej rodiny sprítomňujúcej si udalosti príchodu Ježiška na svet. Celý tento príbeh bol dotváraný spevom súborov Lomnička a Juskovčanky, ktoré sprevádzali hrou na akordeóne a husle o. Patrik a Tamara Lukačinová. V scénke nechýbali ani hlasy nášho mládežníckeho zboríka, ale aj spev anjela, pastierov či troch kráľov. V závere jasličkovej pobožnosti zaspievali všetci účinkujúci Tichú noc a pobrali sa k spoločnej večery, odohrávajúcej sa v jedálni CVČ GMC Bárka. Tam sa ešte raz o. Patrik poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave predstavenia, menovite aj pani Marike Litvínovej, Zuzane Tkáčovej a manželom Fedinovým. Celý večer sa niesol vo sviatočnej atmosfére, ktorú umocňovala vôňa výbornej kapustnice, o ktorú sa postarala pani Marianna Homindová a jej pomocníci. Veríme, že sa podobné podujatie uskutoční aj na budúci rok.