Liturgický program 05.12.2016 - 18.12.2016

05.12.2016 09:23

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

5.12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

17.00

Sv. liturgia

Návšteva sv. Mikuláša

Utorok

6.12.

Svätý Mikuláš Divotvorca

17.00

 

* Jozef

 

Streda

7.12.

Svätý Ambróz, milánsky biskup

17.00

 

+ Mária, Pavol

Večiereň s lítiou

Štvrtok

8.12.

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou

prikázaný sviatok

17.00

 

* veriaci

myrovanie

 

Piatok

9.12.

Prepodobný otec Patapios

zdržanlivosť od mäsa

17.00

+ Pavol, Jozef, Mária

nácvik vianočného programu

Sobota

10.12

Svätí mučeníci Ménas, Hermogénes a Eugraf

 

 

Nedeľa

11.12

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV, hl.5

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

10.00

* veriaci

 

Pondelok

12.12.

Prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimitunský biskup

08.00

+ Vojtech, Paulína

 

Utorok

13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

17.00

 

 

+ Andrej,Mária,Jozef

Moleben pred Narodením

Streda

14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

17.00

* Pavol s rod.

Štvrtok

15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios, Pavol z Latry

17.00

+ Ján, Ján, Mária

Moleben pred Narodením

Piatok

16.12.

Svätý prorok Aggeus

zdržanlivosť od mäsa

17.30

predvianočná sv. spoveď

+ Mária Vasiľová

Sobota

17.12.

Svätý prorok Daniel, Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

 

 

Nedeľa

18.12

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV, hl.6

Sv. mučeník Sebastián a spoločníci

08.00

15:00

* veriaci

Večiereň