Liturgický program 07.11. - 13. 11. 2016, 14.11. - 20.11.2016

07.11.2016 14:14

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

07.11.

  Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Prepodobný otec Lazár Divotvorca

 

+ rod. Nemcová

Utorok

08.11.

Zhromaždenie k veľvojvod-

covi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.

18.00

* Michal, Michael

Streda

09.11.

Svätí mučeníci Onisifor a Porfýrios Prepodobná matka Matróna.

18.00

*ZBP Jozef, Petra

Štvrtok

10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Ro-

dión a spoločníci.

18.00

 

+Magdaléna Ivanová Akatist požehnania rodín

Piatok

11.11.

Svätí muče-

níci Ménas, Viktor a Vincent. Svätá mučenica Štefánia.zdržanlivosť od mäsa

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

+ Jozef

Sobota

12.11.

Náš otec svätý Ján Milo-

srdný, alexandrijský patriarcha

 

 

Nedeľa

13.11.

Náš otec svätý Ján Zlatoús-

ty, konštantínopolský arcibiskup.

10.00

 

* veriaci,

večiereň

Pondelok

14.11.

Svätý apoštol Filip

18.00

+ Juraj Anna, Mária

 

Utorok

15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias,

Samónas a Habib

18.00

+ Jozef

 

Streda

16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

18.00

+ Jozef, Anna, Jozef

Štvrtok

17.11.

Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

18.00

+ Mária Vasiľová Akatist požehnania rodín

Piatok

18.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman zdržanlivosť od mäsa

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

+ Štefan, Mária

Sobota

19.11.

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam

 

Turistický deň Čičva-Vyšný Kazimír

Nedeľa

20.11.

Nedeľa Krista Kráľa

10.00

15.00

 

* veriaci

večiereň