Liturgický program 16.05. - 22. 05. 2016, 23.05. - 29.05.2016

25.05.2016 20:04

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

16.05.

Pondelok Svätého Ducha

Odporúčaný sviatok

18.00

Sv. liturgia

Utorok

17.05.

Svätý apoštol Andronik. Náš prepodobný otec Pachomios Veľký

18.00

+Ján Bejda

Akatist k Bohorodičke

Streda

18.05.

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

18.00

+Juraj, Anna Olex.

Moleben k Bohorodič.

Štvrtok

19.05.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

18.00

 

+Ján, Mária Lukačinoví

Akatist k Bohorodičke

Piatok

20.05.

Svätý mučeník Tallelaios

voľnica

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

* Jozef s rod.

detský zborik

Sobota

21.05.

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Veľkí králi Kon­štantín a Helena

02.30

7. Metropolitná púť do Krakova

Nedeľa

22.05.

Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých hl.8

09.00

15.00

* veriaci,

večiereň

Pondelok

23.05.

Prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup

18.00

Sv. liturgia

Utorok

24.05.

Prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu

18.00

+ Michal, Mária Sojkoví

Akatist k Bohorodičke

Streda

25.05.

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu Jána Krstiteľa

18.00

* Bohuznáma

Veľká večiereň s lítiou

Štvrtok

26.05.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvá tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Odporúčaný sviatok

18.00

* Ján Sisák

Myrovanie, eucharistický sprievod po dedine

Piatok

27.05.

Svätý hieromučeník Terapont.

zdržanlivosť od mäsa

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

+ Mária, Ján Sisakoví, panych.

Sobota

28.05.

Prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

 

 

Nedeľa

29.05.

Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. Hl.1.

10.00

 

15.00

 

* veriaci, Farská zbierka

večiereň