Liturgický program 29.05. - 05. 06. 2016, 06.05. - 12.05.2016

09.06.2016 16:17

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

30.05.

Prepodobný otec Izák.

18.00

Sv. liturgia

* Rastislav s rod

Utorok

31.05.

Svätý apoštol Hermas.

 

 

Streda

01.06.

Svätý mučeník Justín.

18.00

Sv. liturgia

Moleb. k Nasv. srdc.

Štvrtok

02.06.

Zakončenie sviatku Najsvätejšej Eucharistie.

17.00

18.00

Sv.spoveď

Sv. liturgia

Piatok

03.06.

Odporúčaný sviatok.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Voľnica,

17.00

17.30

18.00

Sv.spoveď

sv. ruženec s deťmi

Sv. liturgia

Eucharistická adorácia

Sobota

04.06.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

12.30

Archieparchiálny enviromentálny deň

Nedeľa

05.06.

Tretia nedeľa po Päťdesiatnici.

Svätý hieromučeník Dorotej

08.30

15.00

* veriaci,

večiereň

Pondelok

06.06.

Prepodobný otec Bessarión Divotvorca.

 

 

Utorok

07.06.

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.

18.00

+ Júlia Sisáková

Moleb. k Nasv. srdc.

Streda

08.06.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Stratiláta.

18.00

+ Anna Sisáková

Akatist k Ježišovi

Štvrtok

09.06.

Svätý Cyril, alexandrijský biskup.

18.00

+ Ľudmila Peštová

Akatist k Ježišovi

Piatok

10.06.

1. Svätý hieromučeník

Timotej.

zdržanlivosť od mäsa

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

+ Michal Ferko

detský zborik

Sobota

11.06.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.

 

 

Nedeľa

12.06.

Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici.

Prepodobný otec Onufrios Veľký.

8:00

 

 

* veriaci