Liturgický program 29.08. - 04. 09. 2016, 05.09. - 11.09.2016

30.08.2016 08:24

Deň

Pamiatka

Čas

Úmysel

Pondelok

29.08.

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

09.00

Sv. liturgia

 

Utorok

30.08.

Svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový

18.00

Sv. liturgia

 

Streda

31.08.

Uloženie úctyhodného pásu Presvätej Vládkyne a Bohorodičky

18.00

Sv. liturgia

* študenti  a žiaci

Štvrtok

01.09.

Začiatok indiktu, to jest nového roka.

17.00

18.00

Sv. spoveď

* Helena (80 r.)

Piatok

02.09.

Svätý mučeník Mamant . Prepodob­ný otec Ján Pôstnik

zdržanlivosť od mäsa

17.00

18.00

Sv. spoveď

* ruženc. spol.

Sobota

03.09.

Svätý hieromučeník Antim, nikomé­dijský biskup

 

 

Nedeľa

04.09.

16. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie hl.7

10.00

 

* veriaci,

 

Pondelok

05.09.

Svätý prorok Zachariáš

18.00

+ Helena Urbanová

Utorok

06.09.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže Chónach

 

 

Streda

07.09.

Predprazdenstvo Narodenia Presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont

 

 

Štvrtok

08.09.

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

18.00

* Ján(70 r.),Eva

myrovanie

Piatok

09.09.

Svätí a spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna zdržanlivosť od mäsa

17.30

18.00

sv. ruženec s deťmi

+Júlia Sisáková

Sobota

10.09.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

 

 

Nedeľa

11.09.

17. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobná matka Teodora Alexandrijská.

10.00

 

* veriaci

Farská zbierka