Metropolita Ján Babjak SJ otvoril v prešovskej katedrále bránu milosrdenstva

14.12.2015 23:01
V nedeľu 13. decembra 2015 prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ otvoril v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove Bránu milosrdenstva. Týmto sa aj Prešovská archieparchia zapojila do slávenia mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svätý Otec František a v Ríme ho otvoril 8. decembra 2015.
 
Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ zaintonoval slová 24. žalmu: „Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.“ Počas spevu Božieho ľudu, ktorý dvakrát zopakoval tieto slova a pokračoval v speve celého žalmu, vladyka Ján prešiel Bránou milosrdenstva.
 
V homílii počas archijerejskej svätej liturgie okrem iného povedal, že studnica milosrdenstva a lásky v Srdci Božieho Syna je otvorená dokorán.„Vážme si veľmi tento Svätý rok milosrdenstva a zapamätajme si jednu veľkú pravdu, že Boh nás veľmi miluje, lebo je Bohom lásky a nie nenávisti či pomsty a záleží mu na každom jednom z nás. To, že tento svet ešte existuje je znakom Božieho milosrdenstva a Jeho nekonečnej lásky. Vážme si to a využime tento milostivý čas na vlastné obrátenie, lebo keď sa mi kresťania obrátime, aj celé ľudské pokolenie bude lepšie, lebo všetkým vydáme ten najlepší Ježišov príklad.“ Oznámil tiež, že v gréckokatolíckom časopise Slovo, v rubrike Slovo metropolitu, sa počas Svätého roku milosrdenstva bude venovať bule Svätého Otca Františka Misericordiae vultus, ktorou pápež ohlásil tento mimoriadny svätý rok. „Pozývam vás meditovať ju spolu so mnou.“
 
Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie