Mons. Ján Babjak SJ napísal svoj prvý tweet

14.12.2015 23:01

Pri príležitosti začiatku mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svätý Otec František a začal sa 8. decembra, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ začína komunikovať na sociálnej sieti Twitter.

Jeho účet je: twitter.com/JanBabjakSJ. Prvý tweet odoslal dnes, v nedeľu 13. decembra 2015, v deň otvorenia Brány milosrdenstva v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove a v ďalších šiestich chrámoch gréckokatolíckej Prešovskej archieparchie. Je tohto znenia: „Drahí priatelia, na začiatku Svätého roku milosrdenstva vás všetkých pozdravujem a žehnám vám. Boh nás nekonečne miluje. Sme v jeho srdci.“

Prostredníctvom tejto siete chce aj mimo chrámov šíriť myšlienky o hodnotách, ktoré tak veľmi potrebujeme. V tomto svätom roku obzvlášť o Božom milosrdenstve, ktoré je veľmi blízke jeho osobnej spiritualite.

Jednou z obľúbených modlitieb vladyku Jána Babjaka SJ je Korunka Božieho milosrdenstva. Je šíriteľom kultu Božieho milosrdenstva medzi kňazmi a veriacimi, pretože vníma jeho aktuálnu potrebu. Začal tradíciu metropolitných pútí Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine inicioval realizáciu veľkej nástennej mozaiky Božieho milosrdenstva. 

 

Zdroj:Informačné stredisko Prešovskej archieparchie