Púť do Litmanovej

02.08.2014 00:00

V sobotu 2. júla sa naša farnosť vydala na púť do Litmanovej. Cestou na mariánsku horu sme sa pomodlili krížovú cestu.  Domov sme sa všetci naplnení svätým duchom vrátili povzbudení a upevnení v spoločenstve miestnej cirkvi.