Púť do Ľutiny

17.08.2014 00:00

17. júla sme putovali do Ľutiny na Archieparchálnu odpustovú slávnosť. Nasýtenie zástupov Božím slovom a Eucharistiou priniesla predovšetkým archijerejská svätá liturgia na ľutinskej hore, ktorou slávnosť vyvrcholila. Pri oltári boli dvaja arcibiskupi metropoliti a ďalší siedmi biskupi, medzi nimi aj košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák. Metropolita Ján bol hlavným slúžiacim a niekoľkým tisícom veriacich sa prihovoril przemyšliansko-varšavský arcibiskup a metropolita Ivan Martyniak. Jeho homília sa niesla v duchu Roka rodiny. Ako príjemný refrén v nej kazateľ zakaždým z iného uhla pohľadu poukázal na Bohorodičku, ktorú slovami pápeža Pia XII. nazval „Všemohúcou prosbou Boha na kolenách. Po Ježišovi Kristovi je Mária prvým človekom, ktorý nám sľubuje plné šťastie v súlade s prísľubom nášho vzkriesenia.“ Slávnosť bola zakončená modlitbou k Svätej rodine a modlitbou k Presvätej Bohorodičke za pokoj vo svete a v rodinách, myrovaním a liturgickým sprievodom z hory k bazilike s čítaním štyroch evanjelií. Pútnici zaslali aj telegram Svätému Otcovi Františkovi.