Púť mladých do Ľutiny

05.08.2014 00:00

Spolu s deviatimi mladými našej farnosti sme sa 5. septembra vybrali na Púť mladých do Ľutiny. V piatkovom programe sa na svätej liturgii prihovoril o. Patrik Maľarčík, duchovný správca CVČ v Juskovej Voli, ktorý je zároveň aj správcom našej farnosti. Svätú liturgiu sprevádzala kapela F6. Po Malom povečerí, ktorému predsedal vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, sme mohli vidieť divadlo DIK s názvom JUDIT. Po nočnom odpočinku sme sa v sobotu tešili z vrcholu púte, ktorým bola svätá liturgia. Hlavným celebrantom a kazateľom bol vladyka Ján Babjak, SJ prešovský arcibiskup a metropolita. Po sväte litugii sme sa zúčastnili koncertu F6 a po ňom sme už naplnení radosťou a milosťami nastúpili do dvojposchodového autobusu a vrátili sa domov.