Spustenie webovej stránky

07.11.2015 19:23

8.11.2015 - Tento deň sa zapisuje do kroniky našej farnosti ako deň spustenia našej novej webovej stránky, prostredníctvom ktorej budú môcť veriaci sledovať aktuálny program, prezerať najnovšie fotgrafie či rozjímať nad sviatkami našej cirkvi.