Sv. Mikuláš vo farnosti

05.12.2014 00:00

5. decembra k nám prišiel svätý Mikuláš, ktorý okrem darčekov ohodnotil aj tých, ktorí nazbierali najviac bodov v aktivite S Ježišom na cestách. Svätý Mikuláš v rozhovore s otcom Patrikom sám vydával svedectvo o svojom živote, o zázrakoch, ktoré prežil vďaka Božej moci. Darček ako poďakovanie za službu v cirkvi odovzdal aj pani kantorke Anne Iľkovej ako aj cerkovníkovi pánovi Jánovi Nusovi.