V bazilike v Ľutine slávnostne zakončili Rok rodiny v Prešovskej archieparchii

23.11.2015 09:27

Ľutina 22. novembra (TK KBS) Veriaci a kňazi Prešovskej archieparchie v spoločenstve so svojimi biskupmi zakončili v sobotu 21. novembra v bazilike v Ľutine Rok rodiny. Evanjelizačný deň pre manželov, ako toto podujatie nazval hlavný organizátor – Centrum pre rodinu na Sigorde, začal archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ a koncelebroval pomocný prešovský biskup Mons. Milan Lach SJ a prítomní kňazi.

V homílii vladyka Ján zdôraznil, že láska je zmyslom života a podčiarkol dve skutočnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre zdravý duchovný rozvoj rodín – dennú spoločnú modlitbu v rodine a príklad rodičov. Zároveň povedal: „Dnes, na sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu, v Prešovskej archieparchii oficiálne zakončujeme dva roky, ktoré sme mali zasvätené Rodine. Chceme sa preto poďakovať Svätej rodine za mnohé dary a milosti.“ Vyzdvihol návštevy kňazov počas Roka rodiny v rodinách vo farnostiach. Prichádzali do rodín spolu s ikonou Svätej rodiny, aby sa spolu s tou ktorou rodinou modlili: „Prichádzali ste do rodín na spoločnú modlitbu. Prichádzali ste tam ako Ježiš, aby ste im priniesli Božie slovo a zaujímali sa o ich rodinný život. Niektorí ste mi o tom vydali aj pekné svedectvo.“

Na konci liturgickej slávnosti ocenil deviatich kňazov dôchodcov za ich vernú kňazskú službu, a to predovšetkým za ich službu pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. Zlatý kríž a titul protojerej prijal z rúk prešovského arcibiskupa a metropolitu otec Alfonz Bocko a právo nosiť nábederník títo kňazi: Juraj Červený, Michal Džatko, František Fedor, Jozef Mašlej, Michal Onderko st., Emil Sičák, Ján Tkáč a Štefan Vasilík CSsR. Program pokračoval pod vedením Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína svedectvami rodín, chválami a modlitbou príhovoru, a to na tému Rodina v Božom pláne. Niekoľko manželských párov z tohto spoločenstva sa slovom i piesňami podelilo so svojou skúsenosťou s Božou láskou v ich manželstvách a rodinách. Slávnostný deň v Ľutine zakončila spoločná modlitba Akatistu požehnania rodín.

Rok rodiny v Prešovskej archiperachii vyhlásil 6. januára 2014 prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ pastierskym listom. Aj 6. januára 2015 sa čítal ďalší jeho pastiersky list k predĺženiu Roka rodiny. Nielen počas Roka rodiny, ale aj po jeho skončení sa naďalej v Prešovskej archieparchii po každej svätej liturgii modlia kňazi a veriaci Modlitbu Svätého Otca Františka k Svätej nazaretskej rodine. Počas Roka rodiny putovalo viac ako 300 ikon Svätej rodiny po rodinách v jednotlivých farnostiach. V priebehu jedného týždňa v jednom roku a ďalšieho v druhom roku sa pred ikonou rodiny modlili Pobožnosť pred ikonou Svätej rodiny s katechézami na rôzne témy súvisiace s manželským a rodinným životom. Uskutočnili sa dva Kongresy rodiny, púte rodín, aj Púť rómskych rodín a viaceré iné podujatia. Trvalou pamiatkou na Rok rodiny zostáva nová modlitba – Akatist požehnania rodín a drevený Chrám Svätej rodiny v Ľutine.

TK KBS informoval Ľubomír Petrík
Zdroj:
Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151122009