Vianočná akadémia

28.12.2014 14:01

V nedeľu 28.12. sme si sviatky Vianoc sprítomnili cez vianočnú akadémiu, kde sa prezentovali deti i mládež našej farnosti. Vystúpili Juskovčanky, Lomnička i zatiaľ ešte náš nepravidelný detský zborik.