Vianočná aktivita

01.12.2014 00:00

1. decembra začala príprava na vianočné sviatky pod názvom Spoznaj evanjelium podľa Lukáša. O. Patrik pri každej svätej liturgií až do Štedrého dňa rozdával prítomnému členovi rodiny na svätej liturgii dve otázky z jednej kapitoly Lukášovho evanjelia. Aktivita bola ukončená 24.12., teda na štedrý deň, keďže aj Lukášovo evanjelium má 24 kapitol. 4 rodiny boli odmenené v nedeľu 28.12.