Vstupom cez Svätú bránu pápež otvoril Jubilejný rok milosrdenstva

10.12.2015 20:39

Vatikán 8. decembra (RV) „Toto je brána Pánova! Otvorte mi brány spravodlivosti!“ Po týchto slovách Svätý Otec František roztvoril bronzovú Svätú bránu Vatikánskej baziliky a zostal v tichu stáť na jej prahu. „Pre tvoje veľké milosrdenstvo vstúpim do tvojho domu, Pane,“ – povedal do ticha a krátko po jedenástej hodine ako prvý vošiel do chrámu. Katolícka cirkev na celom svete tak vstúpila do slávenia mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý potrvá do 20. novembra 2016.

Hneď po Svätom Otcovi vstúpil otvorenou Svätou bránou emeritný pápež Benedikt XVI. Po stisku rúk so svojím predchodcom a vzájomnej výmene niekoľkých srdečných viet pápež František prešiel na čele sprievodu kardinálov a biskupov až k hlavnému oltáru nad miestom pochovania svätého apoštola Petra. Procesiu sprevádzal hymnický spev „Misericordes sicut Pater“ - Buďte milosrdní ako Otec - v podaní zboru Cappella Sistina. Svätou bránou následne vošli aj prítomné oficiálne štátne delegácie, na čele s prezidentom Talianska. Obrad otvorenia mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva uzavrel Svätý Otec modlitbou pred krížom a pred sochou Panny Márie s Ježiškom v náručí.

Otvoreniu Svätej brány milosrdenstva predchádzala svätá omša na Námestí sv. Petra, ktorej pápež František predsedal za účasti pútnikov s koncelebráciou okolo šesťdesiatich kardinálov a stovky biskupov. Pri slávnosti v bielej liturgickej farbe s formulárom Slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa Svätý Otec v homílii zameral na dielo Božej milosti v živote Panny Márie, na Božiu iniciatívu pri hľadaní človeka, aby sa s nim stretol a svojou milosťou ho vyslobodil z hriechu. Pripomenul tiež polstoročnicu od ukončenia Druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý charakterizoval ako „skutočné stretnutie medzi Cirkvou a ľuďmi našich čias“. Ako povedal, súčasné Jubileum milosrdenstva zaväzuje veriacich „nezanedbať ducha, ktorý vzišiel z Koncilu, ktorým je duch Milosrdného samaritána.“ Nech vstúpenie Svätou bránou vedie Cirkev práve k osvojeniu si tohto ducha milosrdenstva, zaželal celej Cirkvi pápež František.

PLNÉ ZNENIE homílie je možné nájsť::TU::

Na poludnie Svätý Otec po spoločnej modlitbe Anjel Pána udelil z okna Apoštolského paláca požehnanie. Pred modlitbou ako zvyčajne predniesol príhovor, v ktorom v súvislosti s tajomstvom Nepoškvrneného počatia Panny Márie pripomenul, že „všetko v našom živote je darom, všetko je milosrdenstvom.“ Zdôraznil, že „si nemožno predstaviť skutočného kresťana bez toho, aby bol milosrdným, rovnako ako si nemožno predstavovať Boha bez jeho milosrdenstva.“

Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnaný sviatok!

Dnes nás sviatok Nepoškvrneného počatia pozýva kontemplovať Pannu Máriu, ktorá bola vďaka unikátnemu privilégiu uchránená od prvotného hriechu už od svojho počatia. Aj keď žila vo svete poznačenom hriechom, nebola ním dotknutá: Mária je naša sestra v utrpení, no nie v zle a v hriechu. Vlastne zlo v nej bolo zničené ešte skôr ako by ju mohlo naštrbiť, lebo Boh ju naplnil milosťou (porov. Lk 1,28). Nepoškvrnené počatie znamená, že Mária je tou prvou spasenou bezhraničným milosrdenstvom Otca, ako prvotina spásy, ktorú chce Boh darovať každému mužovi a každej žene v Kristovi. Preto sa Nepoškvrnená stala najvznešenejšou ikonou Božieho milosrdenstva, ktoré zvíťazilo nad hriechom. A my dnes na začiatku Roku milosrdenstva chceme hľadieť na túto ikonu s dôvernou láskou a kontemplovať ju v celej jej nádhere, napodobňujúc jej vieru.

V nepoškvrnenom počatí Panny Márie sme pozvaní rozpoznať úsvit nového sveta premeneného spasiteľským dielom Otca i Syna i Ducha Svätého. Úsvit nového stvorenia uskutočnený Božím milosrdenstvom. Preto Panna Mária, nikdy nepoškvrnená hriechom a vždy naplnená Bohom, je matkou nového ľudstva. Je matkou nanovo stvoreného sveta.

Slávenie tohto sviatku zahŕňa dve veci. Po prvé, plne prijať Boha a jeho milosrdnú milosť v našom živote. Po druhé, stať sa z našej strany tvorcami milosrdenstva prostredníctvom cesty evanjelia. Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa takto stáva sviatkom nás všetkých, ak s našimi každodennými „áno“ dokážeme zvíťaziť nad naším egoizmom a urobiť život našich bratov šťastnejším, dodať im nádej, utrieť nejakú slzu a obdariť ich kúskom radosti. V napodobnení Márie sme povolaní stať sa nositeľmi Krista a svedkami jeho lásky, hľadiac hlavne na tých, ktorí sú privilegovaní v Ježišových očiach. Sú to tí, ku ktorým nás on sám nasmeroval: «Lebo bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne» (Mt 25,35-36).

Dnešný sviatok Nepoškvrneného počatia má pre nás osobitný odkaz: pripomína nám, že v našom živote je všetko darom, všetko je milosrdenstvom. Nech nám svätá Panna, prvá zo spasených, prototyp Cirkvi, svätá a nepoškvrnená nevesta, milovaná Pánom, pomáha vždy viac objaviť Božie milosrdenstvo ako rozlišovací znak kresťana. Nemožno si predstaviť skutočného kresťana bez toho, aby bol milosrdným, rovnako ako si nemožno predstavovať Boha bez jeho milosrdenstva. Toto je kľúčové slovo evanjelia: milosrdenstvo. Je to základná črta Kristovej tváre. Tej tváre, ktorú rozpoznávame v rôznych aspektoch jeho existencie: keď ide všetkým v ústrety, keď uzdravuje chorých, keď sedí za stolom s hriešnikmi a predovšetkým keď pribitý na kríž odpúšťa; tam vidíme tvár Božieho milosrdenstva. Nemajme strach, nechajme sa objať milosrdenstvom Boha, ktorý nás očakáva a všetko odpúšťa. Nič nie je sladšie než jeho milosrdenstvo. Nechajme sa pohladiť Bohom. Taký dobrý je Pán, a všetko odpúšťa.

Na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie nech milosrdenstvo zavládne v našich srdciach a premení celý náš život.

*

V závere svojho stretnutia pozval 70-tisícové zhromaždenie aplauzom pozdraviť emeritného pápeža Benedikta. Pri príležitosti mariánskeho sviatku sa dnes podvečer o 16.00 pápež František podľa rímskeho zvyku príde pomodliť pred mariánskym stĺpom Immaculaty na Španielskom námestí. Ako na poludnie oznámil veriacim, pri tejto príležitosti zároveň navštívi aj Baziliku Santa Maria Maggiore. Otváracie podujatie Jubilejného roka bolo starostlivo zabezpečené poriadkovými silami Mestského štátu Vatikán i Talianskej republiky.


Zdroj: (tkkbs.sk)https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151208024