1.12.2015 Nahum, prorok

Bol zo Simeonovho kmeňa, pochádzal z osady Elkóš. Pôsobil za vlády júdskeho kráľa Joziáša. Vo svojej kniha hlásal skazu Ninive, pomstu nad asýrskymi utláčateľmi a vyslobodenie z ich područia.

Zdroj:  Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.