12.11.2015 Nil Sinajský, prepodobný

Pochádzal z Carihradu, kde získal vzdelanie. Narodil sa v druhej polovici štvrtého storočia. Skôr ho nesprávne nazývali Sinajský. Podľa legendy cirkevného historika prelomu štrnásteho storočia, Nikefora Kallistra, bol Níl vysokým úradníkom na cisárskom dvore v Konštantínopole. Spoločne so svojím synom Theodulom sa vraj stal mníchom na hore Sinaj. Z kláštora počas útoku zbojníkov ušiel, kým jeho syna zajali. Po niekoľkých dobrodružstvách sa syn znova spojil s otcom.
Podľa výskumu Karla Heussi však Níl pochádzal z Ankyry. Pravdepodobne študoval v Konštantínopole, kde sa spoznal s Jánom Zlatoústym a začal si ho vážiť. Po svojom návrate do vlasti sa stal predstaveným kláštora v blízkosti Ankyry.
Níl sa stal vyhľadávaným duchovným poradcom, ako to dokazujú aj jeho listy. Mnohé z nich sú žiaľ iba citátmi z biblie a z iných autorov. Ďalšie jeho spisy majú prevažne asketický obsah. Časť z jemu pripisovaných diel napísal Euagrius Pontikus.
Prepodobný Níl Starší zomrel okolo roku 450.
 
Zdroj:
 
Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.
https://www.zoe.sk/?svatci&id=112