14.11.2015 Svätý a znamenitý apoštol Filip

Pochádzal z Betsaidy. Patril k dvanástim apoštolom. po zoslaní Sv. Ducha hlásal evanjelium v Galilei, potom v Grécku, Arábii, Etiópii, Sýrii a Malej Ázii. Jeho kázanie bolo sprevádzané mnohými zázrakmi. Nakoniec v Hierapole ako 87 ročný starec bol ukrižovaný. Jeho pozostatky boli okolo roku 560 prenesené do Ríma, kde sú uložené v Chráme Dvanástich apoštolov.
Nasledujúci deň, t.j. 15.11., začína predvianočný pôst, tzv.Filipovka.
 
Zdroj:
https://www.zoe.sk/?svatci&id=115
https://artkepic.com/photogallery/photo00004054/sv%20filip.jpg