15.11.2015 Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Zdroj: https://www.archangelsbooks.com/proddetail.asp?prod=NTW-0917I