16.11.2015 Matúš, apoštol a evanjelista

Matúš, iným menom Lévi, bol colníkom v Kafarnaume. Odtiaľ ho Ježiš povolal za apoštola. Po zoslaní Svätého Ducha pôsobil medzi Židmi v Palestíne a napísal pre nich evanjelium v aramejčine. Dnešný grécky text jeho evanjelia je neskorším prekladom. Potom pôsobil v Etiópii, Perzii a Ponte. V roku 60 bol upálený v meste Mirmery. 

 

Zdroj: Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.

https://komikon.webnode.sk/album/ikony-svatych/evanjelista-matus-jpg/