17.11.2015 Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Narodil sa v Neocézarei v Ponte. Jeho rodičia boli pohania. Čoskoro mu zomrel otec. Matka si priala, aby bol právnikom. Poslala ho teda do palestínksej Cézarei, aby sa tam učil. Origenes tam prváe založil bohosloveckú a filozofickú školu. Gregor sa spočiatku spieral Origenovým radám, no postupne podľahol jeho dôvodom a stal sa kresťanom. Počas prenasledovania kresťanov Origenes odišiel do Kappadócie a Gregor do Alexandrie, kde študoval u známeho Dionýza. V meste žila nemravná mládež. Bezúhonný Gregorov život čoskoro vyvolával závisť. Nepriatelia ho chceli pripraviť o čeť. Keď Gregor viedol vedeckú debatu s niekoľkými učencami, do miestnosti vošli nehanebná žena a žiadala od Gregora, aby jej zaplatil za rozkoš, ktroú s ňou vraj prežil. Gregor nestratil duchaprítomnosť a so ženou sa nepúšťal do reči, ale požiadal svojho priateľa, aby jej dal čo si žiada. Len čo žena dostala peniaze, oľutovala čo urobila a odvolala obvinenie. Gregor sa vrátil do Cézarei, tam sa stretol s Origenom a dal sa pokrstiť. Potom odišiel na púšť, aby tam v odriekaní slúžil Bohu. V samote však dlho nezostal, rpetože ho obyvatelia Cézarei zvolili za svojho biskupa. Biskupa si vážili aj pohania či množstvo Židov, ktorí ho pre mnohé zázraky nazývali aj "druhým Mojžíšom". Gregor tiež vynikal aj svojou štedrosťou a láskou k chudobným. Počas Déciovho prenasledovania sa Gregor ukrýval v horách. Z nich sa vrátil až po cisárovej smrti. Keď v roku 270 už ležal na smrteľnom lôžku, zvestovali mu, že v meste je len sedemnásť pohanov, zatiaľ čo na začiatku jeho úradu bolo sedemnásť kresťanov.  Zomre. v roku 270.

 

Zdroj:  Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.