19.11.2015 Abdiáš, prorok

Bol učeníkom proroka Eliáša. Vo svojich proroctvách hovorí o skaze Edomu a "dňoch Pána", ktoré sa javia ako deň súdu nad národmi. Zomrel pokojne

 

Zdroj: Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Abdi%C3%A1%C5%A1_(prorok)#/media/File:Obadiah_(%D0%9E%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9).jpg