20.11.2015 Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita, Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup