22.11.2015 Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Bol bohatým občanom v Kolosách. Sv. apoštol Pavol ho obrátil na kresťanstvo a neskôr mu napísal aj list. Filemon sa stal biskupom v Gaze. So svojou manželkou apfiou bol za Nerona v Kolosách ukameňovaný.

 

Zdroj:  Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.