24.11.2015 Katarína Alexandrijská, veľkomučenica

Svätá Katarína sa narodila v Alexandrii koncom 3. storočia. Bola veľmi múdra a krásna. Poznala veľké množstvo diel pohanských filozofov, ovládala rečnícke umenie a hovorila niekoľkými cudzámi jazykmi. Mnoho boháčov sa uchádzalo o jej ruku, ale dievča prehlásilo, že ju dá len tomu, kto ju prevýši vo vedomostiach, bohatstve, kráse a múdrosti. Raz ju jej matka, ktorá bola tajnou kresťankou, uprosila, aby sa stretla s múdrym starcom, ktorý žil v jaskyni neďaleko mesta. Ten jej povedal, že pozná mládenca, ktorý prevyšuje jej predstavy. Tu Katarína zahorela túžbou uvidieť tohto nebeského ženícha. Keď sa so starcom lúčila, dal jej ikonu Bohorodičky s dieťaťom.  V noci sa Kataríne vo sne zjavila Panna Mária so Synom. Ten odvrátil od Kataríny hlavu. Nedovolil jej uvidieť jeho tvár, a to ani vtedy, keď sa ho Katarína snažila obísť zo všetkých strán. Vtedy mu Bohorodička povedala: ,,Pozri dieťa, na svoju služobnicu Katarínu, aká je krásna a dobrá". On jej odpovedal: ,,V žiadom prípade, toto dievča je také škaredé, že sa naňho nemôžem pozrieť." ,,Vari nie je múdrejšia ako všetci filozofi a bohatstvom i rodom neprevyšuje všetky panny?" ,,Nie. Je nerozumná a úbohá. Nepozriem sa na ňu, pokiaľ sa nevzdá svojej bezbožnosti." Katarína odišla s veľkým smútkom ku starcovi. Ten ju s láskou prijal a pokrstil. Onedlho sa dievčaťu opať vo sne zjavila Bohorodička s Dieťaťom. Ono jej povedalo: ,,Teraz mi už je milí. Zamiloval som si ju a chcem ju prijať ako svoju nevestu." Roku 305 bol Maximilán Daja cisárom povýšený za vladára v Egypte a Sýrii, kde chcel oživiť pohanský kult. Roku 307 zavítal do Alexandrie. Rozkázal tam uskutočniť slávnosť na počesť bohov. Katarína mu vytýkala nezmyselnosť jeho konania a dokazovala mu, že len v Kristovi je spása. Cisár ju dal do konfrontácie s pohanskými mudrcami, nad ktorými však zvíťazila, za čo ju dal cisár mučiť. Niekoľko hodín ju bičovali, potom odviedli do väzenia, kde mala zomrieť od hladu a smädu. V noci ju navštívila cisárovna Justína, aby ju spoznala a pomohla jej. Počas svojho jedenásťdenného pobytu vo väzení získala Katarína pre vieru cisárovnu aj jej vojvodu Porfýria. Cisár, keď sa dozvedel, že Katarína ešte žije, dal ju opať mučiť, no stroj, ktorým sa ten zločin mal stať sa zázračne pokazil. Napokon ju dal popraviť sťatím. Mučeníckou smrťou zomrela aj  Justína, Porfýrius a jeho vojaci.                                         

 

Zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Katar%C3%ADna_Alexandrijsk%C3%A1#/media/File:Michelangelo_Caravaggio_060.jpg

Zdroj:  Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.