24.11.2015 Merkúr, veľkomučeník

Pravdepodobne pochádzal z Arménska. Bol vysokým vojenským dôstojníkom. Pôsobil v Ríme. Keď bolo večné mesto napadnuté barbarmi, Merkúr ich porazil a vyhnal. Keď odmietol priniesť obetu pohanským bohom, cisár Decius ho odviedol do Cézarei, kde ho po strašnom mučení sťali mečom. Zomrel pravdepodobne v roku 250.

 

Zdroj:  Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.