27.11.2015 Sv. mučeník Jakub Perzský

Bol perzským dôstojníkom. Hoci bol vchovávaný ku kresťanstvu, zriekol sa viery. Bol povýšený do stavu mágov, prezských mudrcov. Keď bol Jakub s kráľom na vojenskej výprave, dostal list od manželky, kresťanky, ktorá sa až vtedy dozvedela, o jeho zrieknutí sa viery. Vyčítala mu jeho priestupok a upozornila ho, že keď sa nevzdá svojho bludu, odmieta s ním žiť. Jakub svoje previnenie hlboko oľutoval, a stal sa horlivým kresťanom. Kráľ sa však na neho veľmi rozhnevala a nechal ho mučiť. Nariadil ho natiahnúť na škripec a postupne odrezávať prsty, ruky, nohy a napokon halvu. Sám sudca plakal pri vykonávaní tohto rozsudku. Sv. Jakub bol sťatý v roku 411.

 

Zdroj: Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.