28.11.2015 Prepodobný mučeník Štefan Nový

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“.
Predstavený kláštora a mučeník prvého obdobia obrazoborectva sa narodil okolo roku 713 v Konštantínopole. Štefan vstúpil do kláštora svätého Auxencia pri Nikomédii a stal sa neskôr jeho predstaveným. Za cisára Konštantína V. sa stal vodcom ikonám priaznivo naklonenej opozície. Spoločne ho s asi 300 mníchmi uvrhli do väzenia. Po 11 mesačnom väznení ho pouličná zberba týrala, zavraždila a zhanobila jeho telo. Svätý Štefan Nový zomrel ako mučeník 28. novembra 764.
Jeho pozostatky neskôr preniesli do Diovho kláštora v Konštantínopole.
Diakon Štefan z chrámu Hagia Sofia vytvoril v roku 808 v rétorickom štýle jeho životopis, ktorý je najlepším prameňom pre poznanie prvého obdobia obrazoboreckého sporu.
 
Zdroj: https://www.zoe.sk/?svatci&id=135