3.12.2015 Sofoniáš, prorok

Pochádzal z významného rodu, zo Simeonovho kmeňa. Prorokoval za Joziáša. Oznamuje utrpenie, ktoré má čoskoro prísť na Júdské kráľovstvo a na okolité národy.

Zdroj:  Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sofoni%C3%A1%C5%A1_(prorok)#/media/File:Zephaniah.jpg