Biblické čítania na každý deň Filipovky

Nasledujúce čítania predstavujú hlavné udalosti v dejinách spásy, ktoré vedú k Narodeniu Krista.

1 Lk 1. 26-35 21 1Krn 16.7-36
2 Mt 1.18-24 22 1Kr 2.1-5
3 Gn 12.1-2 23 1Krn 22.1, 6-11
4 Gn 17.5-6 24 1Krn 29.23-30
5 Gn 17.15-16 25 Ž 132.11-18
6 Gn 21.1-3 26 Iz 2.1-5
7 Gn 26.1-5 27 Iz 7.3,10-15
8 Gn 28.1-4 28 Iz 9.2-3,6-7
9 Gn 28.10-17 29 Iz 11.1-5,10
10 Gn 35.9-12 30 Iz 40.1-2,9-11
11 Gn 46.2-4 31 Iz 42.1, 6-9
12 Gn 48.1-5 32 Iz 49.5-7
13 Gn 48.15-16 33 Iz 56.1-2,7
14 Gn 49.1-2,8,10 34 Iz 60.1-6
15 Gn 49.28-33 35 Iz 60.19-22
16 Gn 50.22-26 36 Mich 5.2-4
17 1Sam 16.1-13 37 Iz 66.22-23
18 2Sam 2. 1-4a 38 Sof 3.14-20
19 2Sam 5.1-5 39 Lk 1.39-56
20 1Krn 13.1-4 40 Mt 1.1-17,2.1-12

Autor: z amerických prameňov poskytol o. Christopher Zugger.

Z angličtiny preložil: Daniel Černý

Zdroj: https://www.grkat.nfo.sk/Texty/filipovka.html