11.11. 2015 Ján Milostivý, alexandrijský patriarcha

Pochádzal z Amaty na ostrove Cyprus. Narodil sa okolo roku 552. Jeho otec bol kňazom. Keď Ján dospel, oženil sa a mal niekoľko detí. Jeho žena a deti mu čoskoro zomreli. Ján sa rozhodol rozdať celý svoj majetok, stal sa kňazom a úplne sa venoval dobročinnosti. Zvesť o ňom sa dostala až do Carihradu a cisár Herakleitos sa ho rozhodol ustanoviť za melchitského patriarchu v egyptskej Alexandrii. Napriek tomu, že bol patriarchom, cudobných považoval za svojich pánov, pravidelne im rozdeľoval podpory, staval sirotince a nemocnice. Ján pravidelne v stredu a piatok sedával pri chrámových dverách, kam za ním prichádzalo mnoho ľudí , ktorých prosby riešil. Raz sa patriarcha vrátil s plačom domov. Keď sa ho pýtali, čo sa stalo, odpovedal: ,,Dnes za mnou nikto neprišiel a ja som nemohol nič Bohu priniesť za svoje hriechy." Raz išiel patriarcha po meste a dal istému žobrákovi almužnu. Žobrák sa však prezliekol a šiel pýtať almužnu znovu. Ján ho opäť obdaroval i keď ho upozornili, že je to ten istý človek. Situácia sa opakoval viackrát. Tu Ján nariadil, aby dali žobrákovi dvojnásobne množstvo peňazí.  Rovnako horlivo, ako skutky telesného milosrdenstva, konal patriarcha aj skutky duchovného milosrdenstva. Raz išiel do chrámu, kde ho čakala plačúca žena, ktorá ho prosila o pomoc proti svojmu zaťovi, ktorý ju utláčal. Patriarchovi sprievodcovia jej mali za zlé, že obťažuje biskupa na ulici. Ten ich napomenul: ,,Nechajte ju. Ako by mohol milosrdný Boh vypočuť moje modlitby, keby som ja najrpv nevypočul túto ženu?!" Keď Peržania obsadili Sýriu a roku 614 Jeruzalem, Ján sa staral o utečencov a pomáhal jeruzalemskému patriarchovi obnoviť vojnou spustošený patriarchát. Keď sa Peržania napokon obrátili na Alexandriu, Ján sa  odobral do Carihradu. Cestou sa loď, na ktorej sa plavil zastavila v amate na Cypre. Tu Ján ťažko ochorel a 11.11. 619 v rodnom meste zomrel. Neskôr boli jeho pozostatky prenesené do Carihradu a v druhej polovici 15. storočia Matejom Korvínom do Budína. 23.1.1632 boli prevezené do Bratislavy, do Dómu sv. Martina, kde sa nachádzajú dodnes.        

 

Zdroj:

Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.

https://www.acizek.nfo.sk/teolog/saints/texty/11/12janmilostivy.htm