Barlaam, mučeník

Bol roľníkom z dediny neďaleko Antiochie. Za Diokleciánovho prenasledovania mal obetovať pohanským bohom. Pretože odmietol, dali mu do ruky kadidlo, ktoré držali nad plameňom. Keby kadidlo od bolesti pustil, považovali by to mučitelia za obetu. Varlaám však vytrvala ruku neotvoril. Preto ho v roku 303 odsúdili na smrť.

 

Zdroj: Porov. ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok Petra Pavla Gojdiča: 1998.